Skip to main content

Posts

Featured post

อิทธิปาฏิหาริย์…หลวงพ่อทวด (Trailer)

อิทธิปาฏิหาริย์…หลวงพ่อทวด (Trailer) youtu.be/6QVvRDb4WQM
from Flickr http://flic.kr/p/EGNBbg
via CurvesDesign(0)The post อิทธิปาฏิหาริย์…หลวงพ่อทวด (Trailer) appeared first on Curves Design.

from Curves Design http://ift.tt/1UEojAm
via CurvesDesign
Recent posts

สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย Miss Hmong Thailand [ Teaser ]

โครงการ “สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย”
1) หลักการและเหตุผลกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อ…

สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย Miss Hmong Thailand [ Teaser ]

via WordPress http://bit.ly/2B2Cd9C

สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย Miss Hmong Thailand [ Teaser ] By CurvesDesign

สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย Miss Hmong Thailand [ Teaser ] By CurvesDesign

CurvesDesign posted a photo:โครงการ “สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย” 1) หลักการและเหตุผล กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมขอ…

Liked on YouTube: ศึกจ้าวมวยไทย ช่อง3 ล่าสุด [ Full ] 18 พฤศจิกายน 2560 มวยไทยย้อนหลัง Muaythai HD :trophy:

CurvesDesign posted a photo:Liked on YouTube: ศึกจ้าวมวยไทย ช่อง3 ล่าสุด [ Full ] 18 พฤศจิกายน 2560 มวยไทยย้อนหลัง Muaythai HD :trophy: youtu.be/V_l-eUtKwoo

from Uploads from CurvesDesign http://bit.ly/2Af1OzH
via CurvesDesign

Liked on YouTube: อาฉี เสียงหล่อ Spot Radio ราคาถูก

Liked on YouTube: อาฉี เสียงหล่อ Spot Radio ราคาถูก youtu.be/bYHUrfdLIIQ